Kategorier
solförmörkelse

Solar Eclipse Mexiko 2024

English version at the end.

Vi steg upp till en molnig himmel och gick ner för att äta vår amerikanska bufféfrukost. Vi hade tittat på flera väderleksrapporter kvällen innan, och alla sa det skulle vara klart på förmiddagen och mulna på under eftermiddagen. Det blev precis tvärtom.

Vi körde i en timme till lantbruksuniversitetet där Astro Trail hade fått låna idrottsplatsen. Vår buss kom först, så vi ockuperade de bästa platserna på läktaren.

Tora på läktaren. Sony DSC-HX99

I början vandrade solen mellan moln, som vi använde som filter till den partiella fasen. Jag fick en bild genom moln av första kontakt kl. 11.00.24.

Första kontakt. Sony DSC-HX99

Och strax innan totaliteten la sig molnen i en ring runt solen, som sken för fullt från en klar himmel inne i ringen! Vi fick se Baylies beads under andra kontakt kl. 12.17.10.

Baylies beads. Canon 1000D

Det var en lång förmörkelse, jag både kunde njuta av den och ta bilder med båda kamerorna.

Corona. Sony DSC-HX99
Totala fasen – horisonten. Sony DSC HX99.
Protuberanser. Canon 1000D

Tredje kontakt var kl. 12.21.18. Det klarnade mer och mer under den andra partiella fasen. Just när jag skulle ta en bild av sista kontakt kl. 13.41.44 gled ett tjockt moln framför solen.

Cari Busin och mannen kom och hälsade på, det samma gjorde Bengt Allan. Vi var lättast att hitta, då vi satt på läktaren. Solförmörkelsen råkade vara just den dagen lantbruksuniversitetet skulle sprida hevd, så där stod vi omvärvade av naturgödselångor.

Efter sista kontakt åkte vi mycket nöjda tillbaka till Toreonn.

Nu har vi samlat på oss så mycket mat att vi ska äta resten av matsäcken till middag, dessutom har jag en doggybag sen igår.

In English:

We woke up to a cloudy sky and went down to have our American buffet breakfast. We had checked several weather reports the night before, and all said it would be clear in the morning and cloudy in the afternoon. It turned out to be just the opposite.

We drove for an hour to the agricultural university where Astro Trail had been allowed to use the sports field. Our bus arrived first, so we occupied the best seats in the stands.

At the beginning, the sun wandered between clouds, which we used as a filter for the partial phase. I captured an image through clouds of the first contact at 11:00.24.

And just before totality, the clouds formed a ring around the sun, which shone brightly from a clear sky inside the ring! We got to see Bailey’s beads during the second contact at 12:17.10.

It was a long eclipse, and I could both enjoy it and take pictures with both cameras. Third contact was at 12:21.18. It cleared more and more during the second partial phase. Just as I was about to take a picture of the last contact at 13:41.44, a thick cloud drifted in front of the sun.

Cari Busin and her husband came to say hello, as did Bengt Allan. We were the easiest to find since we were sitting in the stands. The solar eclipse happened to be on the same day the agricultural university was spreading manure, so there we stood surrounded by the smell of natural fertilizer.

After the last contact, we returned very satisfied to Toreonn. Now we have gathered so much food that we will eat the rest of the food bag for dinner, and I also have a doggy bag from yesterday.

Links to the website: torasol.se/saros-139/ and torasol.se/solar-eclipse-mexiko-2024/