Kategorier
protokoll solgruppen

Julmöte december 2017

Grupperna var inbjudna till julmöte 2017-12-10.
Närvarande 7 stk.
Vi åt julmat och bestämde första möte under 2018 till 14 januari kl. 14.
Vi önskar alla en god jul och ett gott nytt år!

Alla hade med valfri julmat.