Saroscyklar

Det är 18 år mellan varje solförmörkelse i samma Saroscykel, men inte exakt. Lägg märke till datumen när solförmörkelsen uppträder, så syns det att den flyttar sig bakåt runt 10 dagar för varje gång. Här presenterar jag ett antal solförmörkelser Solgruppens medlemmar har observerat.